Go To:

bullet

 

Kite Studio
bullet

 

Catalog Shopping

 Information:

bullet

 

Tech Sheets
bullet

 

Builder Plans
bullet

 

Competition
bullet

 

Builder Profiles
bullet

 

Kite Kiosk
Check out the new kitebuilder
bullet

 

Guestbook

 

JOIN THE
AMERICAN
KITEFLIERS
 ASSOCIATION


Join the AKA on-line

GET  A 10% DISCOUNT!
 

 

 

 

 

 

 

2003 AKA Kitemakers Competition:
Competition Results by Category
 
FLAT NOVICE COOP    VISUAL  FLIGHT  CRAFT  STRUCT  SUM RANK
flat 1 n n Jerry Houk        7.50        7.83        8.27        7.50         31.10 1
flat 3 n n Jose Sainz        8.07        7.17        7.47        7.92         30.62 2
flat 4 n n Deb Lenzen        7.23        6.97        8.07        7.13         29.40 3
flat 6 n n Paul Fieber        7.53        7.20        7.35        6.60         28.69 4
flat 2 n n Walt mitchell        7.30        6.80        7.10        7.23         28.43 5
flat 10 n n Barb Hall        7.03        6.67        7.07        7.33         28.10 6
flat 11 n n Elmon Morrison        7.43        6.73        6.85        6.90         27.92 7
flat 5 n n Mike Shaw        7.23        6.83        6.93        6.90         27.90 8
flat 8 n n Mary Gabby        7.40        7.00        7.07        6.27         27.73 9
flat 9 n n Todd Little        7.77        5.17        7.93        6.83         27.70 10
flat 13 n n Arnold Stellema        7.37        6.50        7.27        5.00         26.13 11
flat 12 n n Nancy Lockwood        7.07        4.90        7.30        5.53         24.80 12
flat 7 n n John Gabby            -              -              -              -                -    
                 
SOFT & FLEX. NOVICE COOP    VISUAL  FLIGHT  CRAFT  STRUCT  SUM RANK
soft 14 y n Alan Fossum        7.33        6.70        7.40        6.73         28.17 1
soft 8 n n Mary Gabby        6.43        7.50        7.20        6.63         27.77 2
soft 9 n n Todd Little        7.03        4.00        6.90        5.87         23.80 4
soft 15 y y David Bartlett        7.07        6.27        6.00        5.93         25.27 3
                 
BOWED NOVICE COOP    VISUAL  FLIGHT  CRAFT  STRUCT  SUM RANK
bow 6 n n Jose Sainz        7.67        7.23        8.32        8.47         31.68 1
bow 11 n n Bob Lockhart        7.80        6.60        8.37        8.10         30.87 2
bow 4 n n Scott Spencer        7.63        7.90        7.70        7.40         30.63 3
bow 12 n n John Gabby        7.13        7.03        8.03        7.70         29.90 4
bow 7 n n Deb Lenzen        7.77        7.17        7.90        6.93         29.77 5
bow 3 n n Walk Mitchell        7.83        6.73        7.90        6.67         29.13 6
bow 2 y n Jim Johannesen        7.40        7.67        7.93        6.07         29.07 7
bow 13 n n Cheryl Kear        7.67        6.10        7.97        7.17         28.90 8
bow 5 y n Donna Schenk        7.27        7.33        7.17        6.68         28.45 9
bow 8 n n Mary Gabby        7.50        6.93        7.83        5.87         28.13 10
bow 9 n n Todd Little        6.97        7.13        7.30        6.03         27.43 11
bow 16 n n Mike Shaw            -              -          7.87        7.87         15.73 12
bow 1 n y Jerry Houk & Region 6        7.57        7.33        8.40        7.97         31.27  
bow 10 y y Ed Grys        7.13        7.53        6.87        5.73         27.27  
                 
TRAIN & CENT. NOVICE COOP    VISUAL  FLIGHT  CRAFT  STRUCT  SUM RANK
train 7 n n Deb Lenzen        8.30        8.00        8.53        7.85         32.68 1
train 15 n n Bruce Jarvie        7.77        7.97        7.80        7.33         30.87 2
train 13 n n Cheryl Kear        7.47        6.03        8.30        6.77         28.57 3
train 8 n n Mary Gabby        7.10        7.10        7.40        5.93         27.53 4
train 14 n n Larry Gregory            -              -              -              -                -    
                 
FIGURE NOVICE COOP    VISUAL  FLIGHT  CRAFT  STRUCT  SUM RANK
fig 3 n n Martin Blais        7.57        7.43        8.27        8.23         31.50 1
fig 1 n n Art Hass        7.57        7.37        7.67        6.57         29.17 2
fig 9 n n Todd Little        6.67        7.47        7.23        6.83         28.20 3
fig 5 y n Grant Lovett        7.27        5.00        6.47        5.50         24.23 4
fig 2 n y Marshall Harris        7.97        4.70        7.00        6.00         25.67  
                 
ARCHES NOVICE COOP    VISUAL  FLIGHT  CRAFT  STRUCT  SUM RANK
arch 4 n n Mary Gabby        7.57        7.90        7.73        6.83         30.03 1
arch 9 n n Todd Little        7.03        7.53        7.47        6.83         28.87 2
arch 11 n n Jim Martin        7.23        6.67        7.83        6.43         28.17 3
arch 10 n n Pete Dolphin            -              -              -              -                -    
arch 6 y y Charles Stonestreet        7.17        6.30        6.80        5.93         26.20  
                 
LINE ART NOVICE COOP    VISUAL  FLIGHT  CRAFT  STRUCT  SUM RANK
line 8 n n Elly Groover        7.80        8.00        8.03        7.60         31.43 1
line 5 y n James Johannesen        6.30        7.07        7.60        8.33         29.30 2
line 4 n n Pete Dolphin        6.83        7.23        7.07        7.63         28.77 3
line 6 n n Cheryl Kear        7.20        6.73        7.17        6.67         27.77 4
line 7 n n Todd Little        5.97        6.80        6.33        6.67         25.77 5
                 
CELLULAR NOVICE COOP    VISUAL  FLIGHT  CRAFT  DESIGN  SUM RANK
cell 4 n n Pete Dolphin        8.95        8.92        7.93        8.33         34.13 1
cell 13 y n Mearl Balmer        8.23        7.33        8.06        7.90         31.52 2
cell 2 n n Mike Mossman        7.50        7.77        7.73        8.40         31.39 3
cell 12 n n Mary Gabby        8.16        6.67        8.31        7.63         30.78 4
cell 9 n n Walt Mitchell        7.70        7.10        8.44        7.33         30.57 5
cell 3 n n Robert Lockhart        7.35        6.50        8.33        7.37         29.54 6
cell 10 n n Arnold Stellema        7.33        6.27        7.30        7.50         28.39 7
cell 7 n n Todd Little        7.13        7.00        7.30        6.83         28.26 8
cell 11 n n Nancy Lockwood        7.49        4.80        7.00        6.57         25.85 9
                 
DELTA NOVICE COOP    VISUAL  FLIGHT  CRAFT  DESIGN  SUM RANK
delta 2 n n Barbara Meyer        8.27        7.57        8.57        7.82         32.22 1
delta 8 n n Steve Cseplo        7.73        8.08        8.47        6.92         31.20 2
delta 9 n n Walt Mitchell        7.70        7.07        7.63        7.30         29.70 3
delta 1 y n Donna Schenk        6.97        7.40        8.03        6.67         29.07 4
delta 7 n n Todd Little        7.93        7.00        7.70        6.00         28.63 5
delta 6 y n Will Smoot        6.93        7.33        7.33        6.10         27.70 6
delta 5 y n Forrest Hammond        6.50        6.58        5.33        5.20         23.62 7
                 
ROKKAKU NOVICE COOP    VISUAL  FLIGHT  CRAFT  DESIGN  SUM RANK
rok 10 n n Steve Rutkowski        7.47        8.30        8.13        7.90         31.79 1
rok 13 n n Scott E. Spencer        7.47        7.97        7.97        7.50         30.90 2
rok 11 y n Jim Johannesen        7.03        7.20        7.97        6.70         28.90 3
rok 12 y n Marshall Harris        7.10        8.00        7.13        6.43         28.67 4
rok 1 y n Donna Schenk        7.37        6.80        7.67        6.03         27.87 5
rok 14 y n Ed Grys        6.53        5.93        7.47        6.23         26.17 6
rok 3 y y Robin & Jim Johannesen        7.90        7.20        7.93        7.40         30.43  
rok 4 n y John & Mary Gabby        6.87        7.70        8.13        7.67         30.37  
rok 7 n y Todd & Gabriel Little        6.93        6.03        7.20        6.47         26.63  
                 
FIGHTER NOVICE COOP    VISUAL  FLIGHT  CRAFT  DESIGN  SUM RANK
fight 18 n n Andrew Selzer        7.17        8.40        7.60        8.17         31.33 1
fight 19 n n Gordon Schmidt        7.23        7.70        8.15        7.73         30.82 2
fight 6 n n Bruce Jarvie        6.83        7.80        7.93        7.40         29.97 3
fight 7 n n Todd Little        7.20        7.48        7.37        7.10         29.15 4
fight 8 y n Jeffrey Gandee        6.93        6.90        7.40        7.63         28.87 5
fight 5 y n Ken Blain        7.07        7.00        7.90        6.57         28.53 6
fight 2 y n William Schumacher        6.57        6.07        7.83        7.87         28.33 7
fight 17 n n Deb Lenzen        7.23        6.47        8.03        6.27         28.00 8
fight 9 n n Nelson Borelli        5.97        7.03        6.70        7.00         26.70 9
fight 11 n y Arnold Stellema & Lee Toy        7.10        6.10        7.43        6.23         26.87  
                 
STUNT NOVICE COOP    VISUAL  FLIGHT  CRAFT  DESIGN  SUM RANK
stunt 12 n n Lam Hoac        7.57        8.62        8.92        9.03         34.13 1
stunt 4 n n David Ashworth        7.10        8.13        7.07        8.77         31.07 2
stunt 3 n n Tim Elverston        7.57        7.07        7.87        8.50         31.00 3
stunt 20 n n Dan Klos        7.63        6.33        8.57        7.73         30.27 4
stunt 7 n n Todd Little        7.67        7.70        7.80        7.07         30.23 5
stunt 2 y n William Schumacher        6.77        6.33        7.33        6.33         26.77 6
stunt 10 y y Linda & Ryan Larkey        6.90        6.83        7.67        7.00         28.40  
stunt 15 y y Jerry & Sandi McGuire        6.97        4.97        8.08        6.67         26.68  
stunt 16 n y Betsy & Rick Agar        6.93        5.03        7.58        6.67         26.21  
                 
OPEN NOVICE COOP    VISUAL  FLIGHT  CRAFT  DESIGN  SUM RANK
open 7 n n Todd Little        7.57        6.17        6.93        6.67         27.33 1
open 20 n n Dan Klos        7.60        5.00        8.28        6.37         27.25 2
open 1 y y New York Kite Enthusiasts        8.30        6.60        7.13        6.67         28.70  
open 3 n y Curtiss Mitchell & Tim Elverston        7.37        6.33        7.23        7.67         28.60  
                 
COOPERATIVE NOVICE COOP    VISUAL  FLIGHT  CRAFT  DESIGN  SUM RANK
bow 1 n y Jerry Houk & Region 6        7.57        7.33        8.40        7.97         31.27 1
rok 3 y y Robin & Jim Johannesen        7.90        7.20        7.93        7.40         30.43 2
rok 4 n y John & Mary Gabby        6.87        7.70        8.13        7.67         30.37 3
open 1 y y New York Kite Enthusiasts        8.30        6.60        7.13        6.67         28.70 4
open 3 n y Curtiss Mitchell & Tim Elverston        7.37        6.33        7.23        7.67         28.60 5
stunt 10 y y Linda & Ryan Larkey        6.90        6.83        7.67        7.00         28.40 6
bow 10 y y Ed Grys        7.13        7.53        6.87        5.73         27.27 7
fight 11 n y Arnold Stellema & Lee Toy        7.10        6.10        7.43        6.23         26.87 8
stunt 15 y y Jerry & Sandi McGuire        6.97        4.97        8.08        6.67         26.68 9
rok 7 n y Todd & Gabriel Little        6.93        6.03        7.20        6.47         26.63 10
stunt 16 n y Betsy & Rick Agar        6.93        5.03        7.58        6.67         26.21 11
arch 6 y y Charles Stonestreet        7.17        6.30        6.80        5.93         26.20 12
fig 2 n y Marshall Harris        7.97        4.70        7.00        6.00         25.67 13
soft 15 y y David Bartlett        7.07        6.27        6.00        5.93         25.27 14

 

 

 Comprehensive Competition Results:

bullet

 

By Category
bullet

 

Special Awards
bullet

 

Overall Ranking
bullet

 

Competition Results - Flight
bullet

 

Competition Results - Visual
bullet

 

Competition Results - Craftsmanship
bullet

 

Competition Results - Structural Design

 

  Pictures by Category

bullet

 

Arches
bullet

 

Flat
bullet

 

Bowed
bullet

 

Line Art
bullet

 

Cellular
bullet

 

Open
bullet

 

Co-op
bullet

 

Rokkaku
bullet

 

Delta
bullet

 

Soft
bullet

 

Fighter
bullet

 

Stunt
bullet

 

Figure
bullet

 

Train

 

  
 Help/FAQ   |   About Us   |   Contact Us  

Go Build a Kite!   
Steve & Tony Ferrel
Copyright 2003 Kite Studio

5555 Hamilton Boulevard | Wescosville, PA 18106 USA
Phone & Fax: 610-395-3560 or Toll Free: 800-KITE-991